• Dla autorów

Do wydania książki w CeDeWu wystarczy telefon do naszego wydawnictwa - 22 374 90 20

 

CeDeWu jest wydawnictwem naukowym. Wydajemy ponad 120 tytułów rocznie. Specjalizujemy się w wydawaniu książek z następujących dziedzin:

 • ekonomii,
 • zarządzania
 • finansów,
 • bankowości
 • prawa,
 • ochrony środowiska,
 • sprzedaży i marketingu.

W kręgu naszych zainteresowań pozostają również książki z dziedziny:

 • psychologii,
 • socjologii,
 • filozofii,
 • polityki,
 • zdrowia i dobrostanu,
 • medycyny i ekonomiki zdrowia.

Po kwalifikacji przez kolegium redakcyjne książka jest podawana recenzji naukowej i przydzielana profesjonalnemu redaktorowi.
Ponad 95% książek wydawanych przez wydawnictwo to książki recenzowane (w tym tłumaczenia). Recenzja książki jest wykonywana na zlecenie wydawnictwa przez osobę z tytułem dra hab. lub profesora zwyczajnego.

Propozycje wydawnicze można również składać mailem:

redakcja@cedewu.pl

Propozycja wydania przez CeDeWu książki powinna zawierać minimum informacje w Karcie Książki, którą można pobrać poniże w formacie Word:

Zachęcamy Państwa do pobrania i wypełnienia karty książki zamieszczonej poniżej. 

2019-CeDeWu-Karta-ksiazki-w5.doc

W przypadku, kiedy Autor dysponuje maszynopisem publikacji prosimy o przesłanie maszynopisu w formie elektronicznej - *.doc lub *.docx lub *.pdf.

 Redakcja wydawnictwa CeDeWu:
ul. Żurawia 47, sekretariat p. 307 - 3 piętro
00-680 Warszawa
tel. (22) 374 90 20
e-mail: redakcja@cedewu.pl